BOBOBRAZIL Vo.ニキータ (右)
SUPER BOY選手 From みちのくプロレス (中)
伊方の怪人 (左)
BOBOBRAZIL Vo.ニキータ (左)
某BAND Vo. (右)
 
CRANAL FORGE(SWEDEN)
BOBOBRAZIL